จังหวัดเชียงใหม่ ปิดภารกิจดับไฟป่า เดินหน้าถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางสร้างความยั่งยืนต่อไป

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปิดภารกิจดับไฟป่า หลังพ้นกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด พร้อมเร่งเดินหน้าถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่พ้นกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดแล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน เพื่อสรุปผลการดำเนินการเผากำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามแผนที่กำหนด โดยได้มีการประชุมผ่านระบบวีดิโอ.คอนเฟอร์เร้นท์ กับนายอำเภอ ทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศเชียงใหม่ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ณ เดือนเมษายนมีจุดความร้อน เกิดขึ้น 886 จุด ขณะที่ เมื่อปี 2559 เกิดขึ้น 2,005 จุด ส่วนพื้นที่เผาไหม้ ณ เดือนเมษายน ยังไม่ถึง 5 แสนไร่ จะเห็นได้ว่าการเผาน้อยลง เพราะความสามารถในการดับไฟดีขึ้น เนื่องจากความร่วมมือเสียสละของคนในชุมชน และอาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่ แต่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามเผา ภารกิจปกติ จำเป็นต้องหยุดลง แต่ยังให้มีศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ไว้ เพื่อประชุมหารือ ถอดบทเรียน เพื่อวางยุทธศาสตร์ในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอให้ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และการแก้ไขปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันลดปัญหาการเผา ไฟป่า และหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
2 พฤษภาคม 2560 , 09:24 น. , อ่าน 210  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด