มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกาดแม่โจ้ 2477 รองรับผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกาดแม่โจ้ 2477 รองรับผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกร จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกาดแม่โจ้ 2477 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากนักศึกษาและผู้ผลิต จำหน่ายโดยตรงให้ผู้บริโภค สำหรับคนรักสุขภาพ ที่บริเวณโดมออร์แกนิค สนามวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้นักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และเกษตรกรเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายในกาดแม่โจ้ 2477 จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาเป็นธรรม มีความหลากหลาย
กาดแม่โจ้ 2477 ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้าออกเป็น 3 โซน คือ โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่าย วิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โดมออร์แกนิค สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ และสำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ซึ่งผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืนยันได้ว่าปลอดภัย เพราะใช้กระบวนการผลิตในระบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี จึงทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เริ่มเปิดกาดแม่โจ้ 2477 มาแล้วระยะหนึ่ง ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ผลิต ชุมชน และผู้บริโภค พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย
 
2 พฤษภาคม 2560 , 15:12 น. , อ่าน 210  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย