มทบ. 33 จัดกิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ น้ำปิง สวยใส ไร้ผักตบชวา

  
    มทบ.33 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรม "น้ำปิง สวยใส ไร้ผักตบชวา"
พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “น้ำปิง สวยใส ไร้ผักตบชวา” ที่บริเวณลำน้ำปิง หลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาผักตบชวาทั้งในแม่น้ำสายหลักและสายรอง สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น บูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นร่วมกัน พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด ดูแลภูมิทัศน์ของลำน้ำปิงให้สวยงามอีกด้วย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะในแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิด รวมถึงแม่น้ำสายหลักต่าง ๆ มณฑลทหารบกที่ 33 จึงได้จัดกำลังพล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าให้การสนับสนุนในการกำจัดผักตบชวาให้เกิดผลและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ลำน้ำปิง เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาผักตบชวาขยายและแพร่พันธ์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ที่สัญจรทางเรือหรือผู้คนที่ใช้แม่น้ำปิงในการดำรงชีวิต
 
2 พฤษภาคม 2560 , 17:50 น. , อ่าน 178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย