สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมดนตรีในสวนสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ คืนความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง และศิลปินล้านนา ภายใต้แนวคิด กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน ในรูปแบบของการจัดงานดนตรี โดยใช้ชื่อตอนว่า เมืองทองเมืองไทย เชียงใหม่เมืองงามวัฒนธรรม สุขล้ำดนตรีในสวน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานดนตรีในสวน สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ กิจกรรมบริการประชาชนจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และการแสดงดนตรี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด แนวคิดแรกเมืองทองเมืองไทย เป็นการถ่ายทอดบทเพลงที่สื่อถึงความงามของแผ่นดินไทย แนวคิดที่สอง เชียงใหม่เมืองงามวัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความงามของวัฒนธรรมเชียงใหม่โดยศิลปินล้านนา ได้แก่ อ้อม รัตนัง ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธงค์ ร่วมประชันเครื่องดนตรีล้านนากับเครื่องดนตรีสากล และแนวคิดที่สาม สุขล้ำดนตรีในสวน เป็นการแสดงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงใหญ่ที่จะมาร่วมแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวได้ชมกัน โดยกิจกรรมดนตรีในสวนจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นกิจกรรมที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการคืนความสุขให้ประชาชนในรูปแบบของกิจกรรมภาคบันเทิง ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม ดนตรีในสวน สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
 
3 พฤษภาคม 2560 , 08:53 น. , อ่าน 212  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด