เชียงใหม่ รณรงค์ลดการเผาอย่างต่อเนื่อง หลังผ่านพ้นช่วง 60 วันห้ามเผา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรณรงค์การลดเผาอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านพ้นช่วง 60 วันห้ามเผา พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หลังช่วง 60 วัน ห้ามเผาในช่วงระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือค่า PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศสูงสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 โดยตรวจวัดได้ที่สถานีตรวจวัดอากาศ ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองในอากาศ 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนการตรวจพบจุดความร้อน มีจุดความร้อนสะสม ทั้งสิ้น 157 จุด และพบมากที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 50 จุด อำเภอสะเมิง จำนวน 15 จุด และอำเภออมก๋อย จำนวน 14 จุด ตามลำดับ และพบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 74 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 59 จุด และเขต สปก. จำนวน 14 จุด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนกำหนดวันกำจัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร ในช่วงวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2560 อำเภอที่มีแผนการเผา ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่ออน อำเภอฮอด อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว โดยกำหนดให้เผากำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามแผนการเผาที่จังหวัดอนุญาตในช่วงเวลา 14 . 30 น. ถึง 18.00 น. เท่านั้น ขณะเดียวกัน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เป็นวันวิสาขบูชา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญนี้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ให้กับผืนแผ่นดินไทยต่อไป
 
3 พฤษภาคม 2560 , 11:12 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด