ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสแรกปี 2560 พบปรับตัวดีขึ้น

  
    ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ชี้ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสแรก ปี 2560 การท่องเที่ยวฟื้นตัว ภาคการเกษตรดีขึ้น ภาพรวมปรับตัวดีขึ้น
นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ภาคเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวซึ่งฟื้นตัวได้เร็วจากไตรมาสก่อน จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเข้ามามากช่วงเทศกาลตรุษจีน จากมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมถึงนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งชี้วัดได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและจำนวนเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักของที่พักแรม รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารมีทิศทางขยายตัวสอดคล้องกับสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น วัตถุดิบจากภาคการเกษตรดี ช่วยให้ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในหมวดอาหาร ได้แก่ ผลผลิตน้ำตาล การสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบมากกว่าปีก่อน ขณะที่ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกประเภทแผงวงจรรวมตัวเก็บประจุไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ในรถยนต์เพิ่มขึ้น ตามเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ด้านการผลิตเครื่องดื่มทรงตัวแม้ว่าจะลดลงในช่วงต้นไตรมาสแต่เดือนสุดท้ายมีการผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากเพื่อรอจำหน่ายช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าที่ลดลง ได้แก่ เซรามิค สิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลผลิตลดลงภายหลังเร่งผลิตไปแล้วในไตรมาสก่อนเพื่อส่งออกไปขายในช่วงปลายปี
สำหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว โครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆลดลง การใช้จ่ายภาครัฐในส่วนของการใช้จ่ายงบลงทุนลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน
 
4 พฤษภาคม 2560 , 16:42 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย