จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการจัดทำแผนเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ในเบื้องต้น คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ เป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน และเป็นพื้นที่ติดกับคลองชลประทาน แต่ยังอยู่ในขั้นตอนขอให้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อรองรับสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จะเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขหรือแมว เนื่องจากคนหรือสัตว์ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิต โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies Virus) โดยมีสัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า โดยสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข มีการติดต่อผ่านทางน้ำลายโดยมนุษย์ติดเชื้อนี้จากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วนหรือน้ำลายเข้าบาดแผล ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมด หากศูนย์พักพิงสุนัขทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลได้ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว พบว่า มี สุนัขที่มีเจ้าของ จำนวน 24,969 ตัว และแมวที่มีเจ้าของจำนวน 8,347 ตัว
 
5 พฤษภาคม 2560 , 09:11 น. , อ่าน 198  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย