เชียงใหม่ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ช่วงวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 นี้ พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้มีประกาศเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ทั้งนี้ ได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกำชับอำเภอทั้ง 25 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ให้จัดชุดร่วมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมระบบกักเก็บน้ำ พร้อมทั้งซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เตรียมรองรับน้ำฝนที่อาจจะตกในพื้นที่ เพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน และหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยของทางราชการตลอดเวลา ตรวจสอบ ซ่อมแซม อาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะหน้าต่างและหลังคาบ้าน พร้อมจัดเก็บ สิ่งของปลิวลมได้ในที่มิดชิด ติดตั้งสายล่อฟ้า ดูแลสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง และปลอดภัย โดยเฉพาะสิ่งของที่อาจจะหักโค่นได้ ในระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองให้อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทุกชนิด ไม่สวมใส่เครื่องประดับ และงดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดชั่วคราว เพราะในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมักเกิดฟ้าผ่า อาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
 
5 พฤษภาคม 2560 , 09:17 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด