มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
ที่ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการ “3 สถาบันแพทย์ ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” รณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค โดยยอดเงินที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ซื้อเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยจะเริ่มต้นวิ่งพร้อม ๆ กันจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า พร้อมกันทั้ง 3 สถาบัน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับเส้นทางภาคเหนือ จะมีเพียงการวิ่งเท่านั้น ไม่มีการปั่นจักรยานเหมือนอีก 2 สถาบัน เนื่องจากระยะทางที่สั้นกว่า โดยในแต่ละวันที่มีการวิ่งผ่านแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรมให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมการวิ่งและร่วมบริจาคเงิน สำหรับในวันสุดท้ายของการวิ่ง คือ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ขบวนนักวิ่งจะวิ่งถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะจัดให้มีกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอนในช่วงเช้า เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล และบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ในช่วงเวลา 09.09 น. จะร่วมทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั้ง 3 สถาบัน
 
5 พฤษภาคม 2560 , 18:43 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย