ตุรกีนำเงินที่ได้จากการโยนเหรียญอธิษฐานในสวนตุรกี มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสอำเภอสะเมิง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     นายเออร์เคน อาคาลตัน เจ้าหน้าที่ประสานงานสวนประเทศตุรกี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอร์ต ตำบลบ่อแสง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่บนพื้นที่เป็นภูเขา ทุรกันดาร ที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส โดยเงินที่นำมามอบเป็นทุนการศึกษาครั้งนี้จำนวน 40,000 บาท นำมาจากการรวบรวมเหรียญที่นักท่องเที่ยวโยนเหรียญอธิษฐานที่น้ำพุแห่งความปรารถนา จำนวน 20,000 บาท และทางการตุรกีร่วมสมทบทุนอีก 20,000 บาท โดยทางการตุรกีเห็นว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ที่โยนเหรียญขอพรจะขอให้เกิดความสันติสุขในดินแดนแห่งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษา มีจ่าสิบตำรวจวรวุฒิ นาครุ่ง ซึ่งเป็นคุณครูนำตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน รัปปาปอร์ต มากล่าวแสดงความยินดีพร้อมร้องเพลงแสดงความขอบคุณด้วยบทเพลงที่แต่งขึ้นเองใจความว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เคยทรงอุปถัมป์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตแล้วเด็กๆ รู้สึกเคว้งคว้างไร้ที่พึ่งพิง และต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ประเทศตุรกีนั้นให้ความสำคัญต่อการร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยได้จัดสวนทั้งในและนอกอาคาร โดยสวนนอกอาคารนั้นได้จำลองสถาปัตยกรรมของประเทศตุรกี เรือจำลองที่ตกแต่งลวดลายด้วยกระเบื้องโมเสก สีสันสดใส และน้ำพุแห่งความปรารถนา ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องยืนหันหลังอธิษฐานแล้วโยนเหรียญให้ลงกลางอ่างน้ำพุ หากลงกลางอ่างผู้นั้นจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
 
13 มกราคม 2550 , 16:55 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่