ญี่ปุ่นส่งมอบสวนให้ไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสวันชาติญี่ปุ่น จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     นายฮิเดอะกิ โคบะยะชิ เอกอัครราชญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโทโมโยชิ วาตานาเบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภคพื้นฐานและขนส่งประเทศญี่ปุ่น และคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง อิศรางกูล ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันชาติญี่ปุ่น ณ เวทีวัฒนธรรม (Grand Amphitheatre) ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยวันที่ 13 มกราคมเป็นวันชาติญี่ปุ่น จึงได้มีการเฉลิมฉลอง 2 วาระ คือฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย โดยได้จัดการแสดงกลองญี่ปุ่น หรือไทโกะ จากคณะโตเกียว ดาเกะคิดัง ที่มีชื่อเสียงและออกแสดงโชว์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาแล้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและการแสดงชุดกิโมโนและเครื่องแต่งกายในพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์ญี่ปุ่น โดยการแสดงของญี่ปุ่นจะมีระหว่างวันที่ 13-14 มกราคมนี้ ส่วนกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติญี่ปุ่นจะมีไปจนถึงวันที่ 17 มกราคมนี้ มีการสาธิตการชงชาแบบญี่ปุ่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสาธิตทำลูกกวาด สาธิตทำขนมโมจิต้นตำหรับโมชิสุคิ การละเล่นลูกข่าง การสาธิตพับกระดาษ และการเขียนตัวคันจิหรือตัวหนังสือญี่ปุ่น ในการนี้ได้มีพิธีแลกธงและพิธีส่งมอบสวนญี่ปุ่นให้รัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าไทยกับญี่ปุ่นมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันมานานหลายร้อยปี ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มอบสวนดังกล่าวให้เป็นของขวัญแก่ไทยให้เป็นถาวรวัตถุสืบไป
 
13 มกราคม 2550 , 17:21 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่