เด็กนักเรียนกว่า 100 คนจากจังหวัดนราธิวาสได้มีโอกาสฉลองวันเด็กที่งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     นายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับเด็กนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะอาจารย์ประมาณ 120 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเครื่องบิน C 130 ของกองทัพอากาศมาทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการทัศนศึกษามหกรรมพืชสวนโลกและแหล่งเรียนรู้ของคณะนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 2 หลังจากเด็กจากจังหวัดปัตตานี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการให้เยาวชนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และยังเป็นโอกาสที่จะปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี รู้รักสามัคคี ได้เรียนรู้กับเยาวชนต่างภูมิภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการตรงในการศึกษาดูงานและเพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน ในการนี้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้ไปดูงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เที่ยวชมหมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นคู่บัดดี้ ทั้งหมดจะพักค้างแรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และจะเดินทางกลับในวันที่ 15 มกราคม 2550
 
13 มกราคม 2550 , 19:32 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่