นายกรัฐมนตรีจะประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเป็นพยานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในเอเชียด้วย

  
     พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมประชุมกับนายลี เชียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ ในวันที่ 2 กันยายน 2548 เวลาประมาณ 16.00 น.และเข้าพักที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี โดยในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีของไทยจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำในบรรยากาศแบบล้านนา การหารืออย่างไม่เป็นทางการจะมีขึ้นในช่วงสายของวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548 ที่ห้องประชุมจุมเงินภายในโรงแรมที่พัก โดยทั้งสองนายกรัฐมนตรีจะพบปะก่อนเข้าประชุมและเจรจาเป็นการเบื้องต้น หลังจากนั้นจะมีพิธีลงนามตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย 1 ฉบับโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธาน
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /