รายงานพิเศษ : ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

  
     ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เพียงส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น หากแต่กระทบต่อการท่องเที่ยว ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมเป็นลูกโซ่ ขณะนี้เด็กนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เองนั้น ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพราะครูผู้สอนมีความหวาดระแวง ต่อภัยร้ายอันอาจจะคุกคามโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้ครูเสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่มีการสอนนอกเวลาในหลายโรงเรียน เมื่อเลิกเรียนครูจะรีบกลับบ้าน ส่งผลต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนตามมาเป็นลูกโซ่ นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลากล่าวว่า ทุกเช้าจะต้องรวบรวมครูเพื่อร่วมเดินทางโดยมีกำลังคุ้มกัน และหากครูคนใดมาไม่ทัน บางรายต้องเดินทางไปเอง และบางรายก็ไม่กล้าเดินทางไปสอนนักเรียนเพราะเกรงอันตราย ขณะที่นายวธัญญู เหล็บหนู เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่า สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนคือการเรียนการสอนที่ไม่เต็มที่ ทำให้เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดโอกาสและไม่สามารถแข่งขันกับเด็กพื้นที่อื่นได้ ทำได้เพียงการเรียนการสอนในห้องตามปกติที่ต้องมีการขาดเรียนกันหลายครั้งในระยะปี 2 ปีนี้ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับกลายส่งผลกระทบต่อเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติที่กำลังบ่มเพาะความรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ เด็ก ๆ เหล่านี้คาดหวังอยากให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีการทำร้ายเด็กนักเรียน คุณครู หรือโรงเรียนของเขา เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาส มีอนาคตเหมือนเด็กทั่วไปเท่านั้น
 
14 มกราคม 2550 , 11:47 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่