วันเด็กแห่งชาติ นักท่องเที่ยวเข้าชมงานพืชสวนโลกฯสูงสุดในรอบเดือนมกราคม

  
    วันเด็กแห่งชาติ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานพืชสวนโลกฯมากเป็นพิเศษ สร้างสถิติสูงที่สุดในรอบเดือนมกราคม ขณะที่การจัดงานผ่านไปแล้ว 74 วัน ยอดผู้เข้าชมงาน 2,988,938 คน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ผ่านไปแล้ว 74 วัน (ถึง 13 มกราคม 2550) มียอดผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 2,988,938 คน และหลังปีใหม่ เป็นต้นมา วันเสาร์ที่ 13 มกราคม ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ มีผู้เข้าชมงานสูงสุดในรอบเดือนมกราคม คือ มี 56,036 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน ที่ถือโอกาสร่วมฉลองวันเด็ก ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม ที่น่าสนใจ ในช่วงนี้ คือนิทรรศการ Agritech งานแสดงวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ที่บริเวณอาคารนิทรรศการ 1 ระหว่างวันที่ 11 –16 มกราคม กิจกรรมเฉลิมฉลองสัปดาห์วันชาติญี่ปุ่น 13-17 มกราคม และการแสดงชุด “มนต์แห่งรัตติกาล ดาวห่มดอย ราชพฤกษ์ห่มฟ้า” จนถึง วันที่ 31 มกราคม นี้ ที่บริเวณหอคำหลวง และถนนราษฎร์รักบาท เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 18.20 น.เป็นต้นไป
 
14 มกราคม 2550 , 13:14 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่