ราคาอาหารและสินค้าในงานมหกรรมพืชสวนโลกไม่มีปัญหาแพงเกินกว่าเหตุ

  
    อธิบดีกรมการค้าภายในตรวจการจำหน่ายอาหารและสินค้าในงานมหกรรมพืชสวนโลก ไม่พบปัญหาเรื่องราคาแพงเกินกว่าเหตุรวมทั้งมีทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการจำหน่ายอาหารและสินค้า ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกบริเวณประตูทางออก และศูนย์จำหน่ายอาหารที่มีอยู่ภายในงาน
อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบไม่พบว่ามีปัญหาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาแพง นอกจากนี้ ยังมีประเภทอาหารหลายอย่างให้กับประชาชนผู้บริโภคได้มีทางเลือกตามใจชอบ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นที่พอใจ
อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวด้วยว่า หลังจากกรมการค้าภายในส่งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนมาให้บริการที่หน้างานมหกรรมพืชสวนโลก เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เรื่องร้องเรียนลดลงเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบการขายสินค้าแพงเกินกว่าเหตุ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกงานมหกรรมพืชสวนโลก ก็สามารถร้องเรียนที่เดียวกัน หรือสายด่วน 1569 ก็ได้
 
14 มกราคม 2550 , 13:46 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่