กำลังมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมโอกาสให้เด็กในภาคใต้ โดยเฉพาะสื่อการเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอนพิเศษแบบติวเข้มโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  
     ดร.พจนา ว่องตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเดินทางมาต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเดินทางมาตามโครงการทัศนศึกษามหกรรมพืชสวนโลกและแหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะนักเรียนจากจังหวัดนราธิวาส ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว้ โดยให้นักเรียนจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นคู่ร่วมเดินทาง เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้กับเพื่อนต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม สู่ความเป็นสังคมสมานฉันท์ในที่สุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากกรณีปัญหาการเรียนการสอนของเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดโอกาสทางการศึกษาและเกรงว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับนักเรียนพื้นที่อื่นได้นั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะดำเนินการสอบเอนทรานซ์ โดยเปิดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดโอกาสรับนักเรียนพื้นที่ภาคใต้ ขอความร่วมมืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สอนพิเศษแบบติวเข้มให้แก่เด็กที่จะเอนทรานซ์ และทำสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กเหล่านั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง ในขณะที่เด็กในระดับอื่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กำลังดำเนินการพัฒนาครู เปิดโอกาสให้ดูงานสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยเดินทางคู่ไปกับเด็กนักเรียน ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดสื่อการเรียนการสอนแบบให้เด็กได้ศึกษาด้วยตนเองด้วย
 
14 มกราคม 2550 , 17:34 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่