จอบหมุนเพื่อพรวนดินและสับใบอ้อย นวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อม

  
    กรมวิชาการเกษตรวิจัยจอบหมุนแบบแถวเดี่ยว เพื่อพรวนดินและสับใบอ้อย ในระหว่างแถว เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อมและและเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน นายกรชนินทร์ โอภาสเสถียร บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรส่วนหนึ่งนิยมนิยมเผาใบอ้อยที่ค้างหลังจากการเก็บเกี่ยวในอ้อยตอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไฟไหม้แปลงเมื่ออ้อยเจริญเติบโต แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ลดการเผาใบดังกล่าว เพื่อลดปัญหาสภาพแวดล้อมและและเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน แต่เกษตรกรยังไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม กรมวิชาการเกษตรจึงได้ทำการวิจัยจอบหมุนติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 80-90 แรงม้า โดยออกแบบให้เยื้องขวาสับกลบใบอ้อยในร่องอ้อย ซึ่งจำทำงานได้ในแปลงที่มีระยะการปลุกอ้อยตั้งแต่ 1.20 เมตร ขึ้นไป จุดเด่นคือ สามารถทำงานได้ในพื้นที่ไม่เรียบ ไม่ต้องปรับแต่งเครื่องตามระยะการปลูก และสับกลบใบอ้อยได้สมบูรณ์กว่า เพราะสามารถใช้กำลังจากแทรกเตอร์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องแบ่งกำลังเป็นสองส่วน ซึ่งจะไม่เพียงพอเมื่อใบอ้อยมีปริมาณมาก โดยใช้จอบหมุนแบบ C-L ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของยุโรป เรียงใบเป็นเกลียวเพื่อลดการพันของใบอ้อย ตลอดจนลดกำลังที่ใช้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สมารถเข้าชม งาน Agritech งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับพืชสวน ได้ ที่อาคารนิทรรศการ 1 ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จนถึงวันที่ 16 มกราคม นี้
 
15 มกราคม 2550 , 11:38 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่