ไบโอรีแอคเตอร์ นววัตกรรมใหม่ ของอุตสาหกรรมขยายพันธุ์พืชไทย

  
    งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จัดแสดงเครื่อง ไบโอรีแอคเตอร์ นววัตกรรมใหม่ ของอุตสาหกรรมขยายพันธุ์พืชไทย เครื่องไบโอรีแอคเตอร์ แบบพร้อมใช้ ที่วิจัยโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ที่จัดแสดงภายในอาคารไบโอเทคโนโลยี ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง ที่จะเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมขยายพันธุ์พืชไทย โดยเฉพาะปทุมมาและฟาแลนนอพซิส โดยเครื่องดังกล่าวมีขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีราคาถูก โดยชุดอุปกรณ์ภาชนะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใส่อาหารเหลวและส่วนที่ใส่ชิ้นส่วน ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันด้วยท่อเพื่อปล่อยลมไปดันอาหารเหลวไปเลี้ยงชิ้นส่วนพืชตามระยะเวลที่กำหนด ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ ข้อได้เปรียบคือ สามารถเพิ่มจำนวนต้นปทุมมาและฟาแลนนอพซิส ได้ถึง 26 และ 5 ตามลำดับ และลดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ภายในอาคารไบโอเทคโนโลยี ยังได้จัดแสดง การแปรรูปกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พัฒนากล้วยไม้ดินเพื่อการส่งออก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมะพร้าวกะทิและกาแฟ แบบครบวงจร ที่มีเพียง 2 แห่งในโลก คือ ไทย และเม็กซิโก
 
15 มกราคม 2550 , 11:39 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่