ผลการประกวดกล้วยไม้ ประเภท ไม้หมู่ กลุ่ม กล้วยไม้จัดภาชนะใหญ่

  
    กล้วยไม้สกุลคัทลียา ของ สุธรรม วิรุฬหมาลย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 การประกวดกล้วยไม้จัดภาชนะใหญ่ เทศกาล "กล้วยไม้หอม" ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ฯ การประกวดกล้วยไม้ ประเภท ไม้หมู่ กลุ่ม กล้วยไม้จัดภาชนะใหญ่ ในเทศกาล "กล้วยไม้หอม" ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2550 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 คณะกรรมการจัดการประกวดได้ตัดสิน ให้กล้วยไม้สกุลคัทลียา ของคุณสุธรรม วิรุฬหมาลย์ ที่มีลักษณะดอกสีขาวอมม่วง จัดไว้ในภาชนะอย่างสวยงาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 และ ให้กล้วยไม้สกุลคัทลียา ของคุณพจณิชา ไซโต ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การประกวดกล้วยไม้จัดภาชนะใหญ่ เทศกาล "กล้วยไม้หอม" ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ฯ นักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้ได้ ที่อาคารกล้วยไม้ ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่ จ.เชียงใหม่
 
15 มกราคม 2550 , 11:40 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ถนอม ศรีแก้วเลิศ สวท. เชียงใหม่