สสส. ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “รู้ทันควันสัญจรฯ” หวังลดอัตรานักสูบหน้าใหม่อายุน้อย

  
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “รู้ทันควันสัญจร รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560” คาดหวังให้สามารถลดอัตรานักสูบหน้าใหม่อายุน้อยลงได้ในอนาคต ที่ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “รู้ทันควันสัญจร รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560” เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ ตลอดจนป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากบุหรี่เป็นสินค้าชนิดเดียวที่ถูกกฎหมายและหาซื้อได้ง่าย จึงทำให้บุหรี่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้เสพทั่วไป โดยในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่สูงกว่า 10 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่ยังสูงอยู่และน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่หากเสพเข้าไปแล้วนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ตนเอง คนรอบข้างแล้ว บุหรี่ยังก่อความสูญเสียให้แก่ครอบครัวและประเทศชาติด้วย ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม“รู้ทันควันสัญจร รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลกจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560” ขึ้น เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ โดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณการเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่จะขึ้นได้ ทั้งนี้ กิจกรรม รู้ทันควันสัญจร ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึง 4 มิถุนายน 2560 โดยได้จัดแสดงนิทรรศการไว้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้เข้าชมกว่า 3 หมื่นคน และได้ขยายการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 99 โรงเรียน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คนด้วย
 
6 มิถุนายน 2560 , 16:26 น. , อ่าน 81  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี