อุตุฯเชียงใหม่ เตือน 7- 9 มิถุนายน มีฝนตกหนักร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตือนภัยเฝ้าระวังอันตราย เนื่องจากฝนตกหนัก และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำ ริมน้ำไหลผ่าน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นฉุกเฉิน และขอให้อำเภอทั้ง 25 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เตรียมพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ คาดว่า ในช่วงวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2560 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนลดลง และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
7 มิถุนายน 2560 , 15:34 น. , อ่าน 85  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี