งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เตรียมจัดนิทรรศการไม้ใบกระถาง 20-31 มกราคมนี้ แสดงศักยภาพไม้ใบและไม้กระถางของไทยที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วโลก

  
     นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดนิทรรศการไม้ใบกระถาง “มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ ใบ แต้มสี เติมฝัน ด้วยพรรณพฤกษา” ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2550 ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน โซนที่ 1 จำลองป่าฝนเขตร้อน (Rain Forest) โซนที่ 2 เป็นการแสดงสาระความรู้ เช่น การสาธิตจัดสวนถาด สาธิตเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนิทรรศการเกี่ยวกับไม้ใบ และโซนสุดท้ายเป็นการจัดสวนไม้ใบกระถาง 17 ชนิดและสวนหย่อม 3 ประเภท ได้แก่สวนสปา สวนไม้ใบในจินตนาการ และสวนในห้องน้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดรับสมัครประกวดสวนหย่อม มีผู้สนใจร่วมประกวดจำนวนมาก ปัจจุบันไม้ใบของไทย เช่น บอนสี เฟิน อโกลนีม่า แคคตัส และดราซีน่า ต่างมีแนวโน้มการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าแถบอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยการจัดนิทรรศการไม้ใบกระถาง ถือเป็นนิทรรศการสุดท้ายที่อาคารนิทรรศการหมุนเวียนก่อนจะปิดงานด้วย
 
15 มกราคม 2550 , 12:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่