ไทย – เมียนมาร์ เปิดเส้นทางการบิน เชียงใหม่-ย่างกุ้ง

  
    สายการบิน Air KBZ เปิดเส้นทางการบิน เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง เชื่อมโยงการเดินทางไทย-เมียนมาร์รองรับเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของสองประเทศ หลังพบมีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้น
สายการบิน Air KBZ นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางทัศนศึกษากรุงย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม โดยทำการบินตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ถึงกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อนำเสนอเส้นทางการบินที่รองรับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยงเชิงศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสายการบิน Air KBZ ให้บริการ 3 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ โดยเที่ยวบิน K7 843 เวลา 14:45-15:35 น. และเที่ยวบินกลับจากกรุงย่างกุ้ง วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์เช่นกัน เวลา 11:50-13:40 น. ใช้เวลาในการบิน 1 ชั่วโมง 20 นาที
สำหรับ กรุงย่างกุ้ง เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ มีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดของพม่า หลังจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์มีนโยบายเปิดประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีนักลงทุนจากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เข้ามาลงทุนทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก
 
8 มิถุนายน 2560 , 11:12 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย