เชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2560 พ่อเมืองนำศรัทธาประชาชนร่วมพิธีคับคั่ง ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ ชาวเมืองเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ธิดาในเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นายศรัณญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและศรัทธาประชาชน ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้น ทั้ง 10 หน่วยพิธี ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำตลอดช่วงเวลาที่ทำพิธี โดยชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง ครอบครัว และเมืองเชียงใหม่ สำหรับพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาช้านานของชาวล้านนา ที่เชื่อว่าพิธีสืบชะตา เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข โดยก่อนมีพิธีสืบชะตาเมือง จะทำพิธีบูชาไหว้เสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล อันเป็นเสาหลักของเมืองเชียงใหม่เสียก่อน ซึ่งจะกระทำในราวปลายเดือน 8 เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ไปเสร็จสิ้นเดือน 9 หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก" แล้วจึงประกอบพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล และนอกจากจะเป็นการประกอบพิธีกรรมตามศรัทธา ความเชื่อของประชาชนแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ที่ออกมาร่วมทำบุญ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการรายงานสดพิธีกรรมทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ปี 2560 ผ่านคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมอธิษฐานจิตในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย
 
8 มิถุนายน 2560 , 12:27 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี