จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานการส่งออก
ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการค้าและการจำหน่ายมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานการส่งออก ส่งเสริมการเจรจาการค้าระหว่างเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจมะม่วงในสาขาต่าง ๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นจำนวนมากและยังมีอัตราการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี และโชคดีที่ผลผลิตของจังหวัดเชียงใหม่ออกล่าฤดู ทำให้มีคู่แข่งไม่มากนัก และยังเป็นมะม่วงคุณภาพดี มีมาตรฐาน รสชาติดี สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกษตรกร และจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านและจำหน่ายมะม่วงราคาชาวสวนและของดีเมืองเชียงใหม่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 25 อำเภอ นิทรรศการองค์ความรู้มะม่วงนอกฤดูแบบครบวงจรของสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน การแสดงดนตรี บันเทิง ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา และการประกวดผลผลิตมะม่วง 15 ประเภทและกล้าพันธุ์มะม่วงพันธุ์ดี
 
8 มิถุนายน 2560 , 16:32 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย