จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “มหาจตุธรรมแดนใต้” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมท่องเที่ยว 4 พระธาตุสู่มรดกโลก ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ลานกิจกรรมชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมท่องเที่ยว 4 พระธาตุสู่มรดกโลก โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พร้อมสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีแนวคิดที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวบนบก มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยนำพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่กำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นจุดแม่เหล็กและสามารถึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปยังพระธาตุสวี จังหวัดชุมพร พระธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 
9 มิถุนายน 2560 , 18:18 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย