เชียงใหม่ เตรียมจัดงานชงชา ชิมกาแฟ ครั้งที่ 1 หวังกระตุ้นธุรกิจชาและกาแฟภาคเหนือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานชงชา ชิมกาแฟ ครั้งที่ 1 หวังกระตุ้นธุรกิจชาและกาแฟของพื้นที่ภาคเหนือ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ ร้านคาร์เฟ่ เดอมิวเซียม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานชงชา ชิมกาแฟ ครั้งที่ 1 (Northern Thailand Coffee & Tea Festival) ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านชาและกาแฟ ให้มีช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงรสชาติและคุณภาพของชา กาแฟ ภาคเหนือ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีด้านการตลาด รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจชา กาแฟ ในภาคเหนือให้เติบโตในตลาดโลกได้ในอนาคต โดยภายในงานจัดให้มีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ คุณภาพของภาคเหนือตอนบน ตลอดจนเบเกอรี่และอาหารกว่า 150 บูธ และจัดแสดงนิทรรศการ "ของขวัญ...จากพ่อ" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีพระราชดำริให้ชาวเขาบนดอยปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันลาเต้อาร์ต และสุดยอดนักชิม ชิงเงินรางวัลกว่า 1 หมื่นบาท และกิจกรรม workshop อื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้น ร่วมในงาน Lanna Expo 2017 บริเวณฮอล์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
 
10 มิถุนายน 2560 , 15:36 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี