กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ชวนปั่น “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา”

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา” ชวนนักปั่นจักรยานร่วมปั่นแรลลี่ 2 วัน 1 คืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่ ชุมชนไทยลื้อบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน ได้เปิดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา...แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ชื่นชมวิถีไทย สุขใจวิถีล้านนา” สนามที่ 1 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2560 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในวงกว้าง อันจะนำมาสู่การเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้รักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทลื้ออย่างใกล้ชิด อีกทั้ง จัดให้เข้าพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านในชุมชน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากดารานักแสดง “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ สนามที่ 2 จะจัดขึ้นที่ บ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน สนามที่ 3 บ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 24 -25 มิถุนายน และสนามสุดท้าย บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และจังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 1805 หรือ 086- 882 5110 หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋
 
11 มิถุนายน 2560 , 15:41 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี