ชลประทาน เผยปริมาณน้ำในปีนี้เพิ่มขึ้น คาดเพียงพอต่อการเกษตร

  
    สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เผยปริมาณน้ำในเขื่อนปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มั่นใจเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าในปีนี้ ปริมาณน้ำจะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4 ของพื้นที่จุทั้งหมด โดยภาพรวมของพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มี 4 อำเภอ ร้อยละ 31-50 มี 9 อำเภอ ร้อยละ 51-80 มี 9 อำเภอ และมากกว่าร้อยละ 80 มี 3 อำเภอ พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากที่สุดมากที่สุด ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนามีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 88 และพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอฮอด มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 13 ทางด้านอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 100 ของพื้นที่เก็บน้ำ จึงได้มีการพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน กล่าวต่อไปว่า ทางด้านปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อย่างแน่นอน สำหรับภาคการเกษตรในปีนี้มั่นใจว่าจะสามารถปล่อยน้ำออกมาให้เกษตรกรได้ใช้กันอย่างเพียงพอ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่จะตกลงมาหลังช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วย
 
12 มิถุนายน 2560 , 18:06 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี