จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารณรงค์เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

  
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยยังคงเร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ หลังวันแรกจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เกือบ 300 คน
นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันแรกจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 292 ราย ซึ่งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารภีมีประชาชน สนใจมาแสดงความคิดเห็นมากที่สุด จำนวน 43 ราย รองลงมา คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่วาง อำเภอละจำนวน 34 ราย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้ออย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่มีความสนใจ จะร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถรับได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1567
 
13 มิถุนายน 2560 , 09:29 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด