เยาวชนมุสลิมตามโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    เยาวชนมุสลิมตามโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 4 จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และงานมหกรรมพืชสวนโลก
ตามที่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อให้เยาวชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมทักษะ เพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ชีวิต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนมุสลิมตามโครงการดังกล่าวเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จำนวน 4 รุ่น รวม 241 คน
สำหรับครั้งที่ 1 เป็นเยาวชนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 4 จำนวน 120 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2550 โดยเยาวชนเดินทางโดยเครื่องบิน ซี 130 ของกองทัพอากาศจากท่าอากาศยานนราธิวาส ถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคอยต้อนรับ พร้อมเป็นประธานเปิดงานที่กรีนเลครีสอร์ท
ในระหว่าง 3 วันนี้นอกจากงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะได้ชมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำแล้ว เยาวชนตามโครงการจะได้ชมและศึกษาเรียนรู้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ปางช้างแม่ตะมาน สวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งพบปะผู้นำทางศาสนาอิสลาม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่ ที่มัสยิดอัลตักวาก่อนเดินทางกลับ โดยกิจกรรมครั้งที่ 2 สำหรับเยาวชนรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2550 นี้
 
15 มกราคม 2550 , 15:52 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่