เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งเป้าลดขยะครัวเรือนร้อยละ 50 ภายในปี 2560 ตามโครงการ แม่โจ้ เมืองสะอาด

  
    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งเป้าลดปริมาณขยะในครัวเรือนลงให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในสิ้นปี 2560 ตามโครงการ แม่โจ้เมืองสะอาด ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และชุมชน ร่วมเปิดโครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือน ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากพบว่า มีขยะอินทรีย์ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด จึงได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดการแก้ไขปัญหาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศให้อยู่ในภาวะสมดุล
ทางด้านนายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ชุมชนแพะป่าห้า ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือน ตามโครงการแม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ หรือซีโร่เวสต์ระดับประเทศ ในปี 2558 และรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายการ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้นำชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล และมั่นใจว่าจะสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนทั้งเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ลงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปลายปีนี้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งชาวบ้านสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
13 มิถุนายน 2560 , 15:48 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย