ธารน้ำใจเชียงใหม่หลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิต วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560

  
    ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560 (World Blood Donor Day 2017) ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่สนใจเข้าร่วมให้บริจาคเป็นจำนวนมาก ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560 (World Blood Donor Day 2017) ภายใต้ สโลแกน “ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้!” โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้บริการ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอ ปลอดภัย และสำรองไว้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีคับขันหรือจำเป็น ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป และมอบของขวัญแก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณโลหิตที่เพียงพอ เพราะมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดเก็บโลหิตสำรอง รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการรำลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก และเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5341 8389 ต่อ 17 และ 089-4810111 หรือ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของหน่วยรับบริจาคโลหิตจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่ facebook.com.RBC10
 
14 มิถุนายน 2560 , 15:36 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี