รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 ครั้งที่ 16 ส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ระดับนานาชาติใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2560 เป็นการส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย และจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยในปีนี้เพิ่มมณฑลยูนนานและกว่างสี ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาร่วมเป็นปีแรก เพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมถึงสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่พร้อมเสนอขายให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางไปร่วมงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น มีการนำสินค้า OTOP มานำเสนอภายในงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีการจัดเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยประสบความสำเร็จได้จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถเกื้อกูลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพทางวัฒนธรรมสามารถส่งเสริมได้ในทุก ๆ ด้าน มีมรดกด้านการท่องเที่ยวที่สวยงาม ทำให้วัฒนธรรม คือ จิตวิญญาณของการท่องเที่ยว นี่คือสิ่งที่นานาชาติให้ความสนใจด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานปีที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะผู้ซื้อกว่า 300 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลก และในฐานะผู้ขายจำนวนกว่า 350 ราย จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
14 มิถุนายน 2560 , 19:57 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย