พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เปิดนิทรรศการถาวร หลังปิดปรับปรุงนิทรรศการให้มีความทันสมัยเหมาะกับยุคปัจจุบัน

  
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมนิทรรศการถาวร ภายหลังปิดให้กรมศิลปากรดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการภายใน ให้มีเนื้อหาทางวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการถาวรตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ภายหลังที่กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ให้มีเนื้อหาทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ก้าวหน้าขึ้น ตลอดจนเทคนิคการจัดแสดงที่มีความสวยงามทันสมัย ทำให้การรับชมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมของดินแดนล้านนาภายในพิพิธภัณฑ์มีความเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ และสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นนิทรรศการชั้นล่าง ประกอบด้วย พัฒนาการพระพุทธศิลปะล้านนา เครื่องสักการะและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โบราณวัตถุที่พบที่อำเภอฮอด สำหรับนิทรรศการชั้นบน ประกอบด้วย คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา ล้านนาสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ และจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 โดยพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
15 มิถุนายน 2560 , 15:24 น. , อ่าน 78  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย