สวนไม้ผลในงานมหกรรมพืชสวนโลก แหล่งรวมไม้ผลของไทยหลากหลายพันธุ์ โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต่อไปในอนาคต

  
     ดร.จารุวรรณ บางแวก นักวิชาการ จากกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ได้มีการจัดแสดงสวนไม้ผล ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับอาคารไม้ผล ที่นี่ได้มีการรวบรวมพันธุ์ผลไม้จากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย มาจัดแสดงและปลูก มีการบังคับออกดอกนอกฤดูกาล ซึ่งไม้ผลเกือบทุกชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด ส้ม ชมพู่ มะนาว เงาะ มะเฟือง ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น สามารถออกดอกได้ แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิด ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองจนได้ผลสำเร็จ และกำลังผลิดอกออกผลเต็มต้น เป็นนิทรรศการมีชีวิตที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้จริงในขณะนี้ นอกจากนี้ที่สวนไม้ผลยังได้มีการสาธิตและสอนการเกี่ยวกับการทำผลไม้นอกฤดูกาล มีนักวิชาการเกษตรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ สถานที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมสายพันธุ์ผลไม้แห่งแรกของประเทศที่เกษตรกรสามารถมาศึกษาได้ตลอดไปในอนาคต ภายหลังจบงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ
 
15 มกราคม 2550 , 15:57 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่