เชียงใหม่พบขยะมหาศาลปิดทางเดินน้ำ คาดเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขังเขตเมืองที่ผ่านมา

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล พบขยะมหาศาลปิดทางเดินของน้ำ คาดเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขังเขตเมืองที่ผ่านมา วอนประชาชนหยุดทิ้งและช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในอนาคต ที่ บริเวณจุดวางท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่สำรวจแหล่งน้ำและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลหลายจุด ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงที่มีฝนตกหนักที่ผ่านมา โดยพบมีขยะและเศษวัสดุจำนวนมากอุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สุขาภิบาล นำเครื่องจักรกลเปิดทางน้ำ จากจุดวัดไชยมงคล ลงสู่แม่น้ำปิง เปิดช่องทางน้ำ จากขัวเหล็กและจากจุดแถวมัสยิดเจริญประเทศ ลงสู่น้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังย่าน ไนท์บาซ่า ช้างคลาน เจริญประเทศ ซึ่งภายหลังจากทำการดูดลอกท่อแล้ว ทำให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกมากขึ้น นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตั้งทีมสำรวจแหล่งน้ำทั้งหมดในเขตโครงการ "ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม" พบมีผู้ทิ้งขยะลงในลำน้ำสาธารณะแทบทุกสาย ที่มีปริมาณขยะมากที่สุด คือ คลองแม่ข่า บริเวณชุมชนฟ้าใหม่ ซึ่งเป็นจุดดักขยะก่อนไหลออกจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการสำรวจพบตั้งแต่ขยะมูลฝอยไปจนถึงขยะชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน ตู้เย็นเก่า เครื่องซักผ้า กิ่งไม้ และถุงขยะเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดรถแบ๊คโฮเข้าไปดำเนินการลอกคลองกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเร่งด่วน โดยปริมาณขยะมีไม่น้อยกว่า 15 ตัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำระบายออกนอกเมืองได้ช้า และทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมาในที่สุด ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ วอนให้ประชาชนในชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ทุกชุมชนว่า หากมีความประสงค์จะทิ้งขยะจำพวกที่นอน ตู้ เตียง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้ว ขอให้แจ้งมายังทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บและนำไปกำจัดให้ถูกวิถี และห้ามทิ้งขยะลงในคลองน้ำ หากพบผู้กระทำผิดให้แจ้งเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที โดยจะมีโทษปรับถึง 10,000 บาท หากไม่มีเงินเสียค่าปรับ ต้องถูกคุมขังแทน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดปัญหาการเกิดปริมาณขยะ ตลอดจนป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในอนาคตด้วย
 
16 มิถุนายน 2560 , 14:22 น. , อ่าน 97  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี