จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว ไทย – จีน ครั้งที่ 2

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว ไทย – จีน ครั้งที่ 2 มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ขณะที่จีนให้ความสนใจรูปแบบการบริหารจัดการตำรวจท่องเที่ยวไทย
ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายหวัง เซียนเฟิ่ง รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน หรือ CNTA เพื่อประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไทย - จีน โดยเน้นการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้รุดหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน โดยให้ความเคารพกฎหมายระหว่างกันของทั้งสองประเทศ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเชื่อมั่นว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศจีนจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยก็มีแนวโน้มที่จะไปจีนมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้แสดงศักยภาพในการบริหารดูแลอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจีน ซึ่งทางฝ่ายจีนให้ความสนใจรูปแบบการบริหารจัดการของตำรวจท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก ในการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวในประเทศจีน
 
16 มิถุนายน 2560 , 15:09 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย