บรรยากาศ วันนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017 ยังคงคึกคัก

  
    บรรยากาศ วันนัดพบแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ วันสุดท้ายยังคงมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขณะที่ภายในงานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รับสมัครงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย บรรยากาศ วันนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ยังคงมีผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต และสามารถเลือกตำแหน่งงานว่างตามความต้องการได้ เมื่อถึงวันงาน สามารถเข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที โดยไม่เสียเวลากรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน ซึ่งในส่วนของนายจ้าง สามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการรับสมัครล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตและดูประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์ และเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไปพิจารณาเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ การจัดงานรูปแบบนี้จะทำให้ผู้สมัครงานสามารถเลือกสมัครงานได้หลายบริษัท ด้านนายจ้างจะได้ผู้สมัครงานที่ตรงตามตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติที่ต้องการเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย
 
17 มิถุนายน 2560 , 12:25 น. , อ่าน 94  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด