สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย ไปฮอกไกโด กันเถอะ

  
    สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ จับมือบริษัทเอกชนในประเทศไทย ส่งเสริมให้เยาวชนที่รักการถ่ายภาพได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในโครงการประกวดภาพถ่าย “ไปฮอกไกโด กันเถอะ”ครั้งที่ 4 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะ ร่วมเปิดงานตัดสินการประกวดถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท็งคาว่า ประจำปี 2560 ของสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้มีโอกาสเดินทางเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และแข่งขันการประกวดถ่ายภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ให้กับน้องๆผู้รักการถ่ายภาพได้ทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านการถ่ายภาพให้กับชาวต่างประเทศได้รับทราบต่อไป
 
17 มิถุนายน 2560 , 17:30 น. , อ่าน 101  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด