จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ ซึ่งยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่าง
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญคือ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาบุกรุกแม่น้ำปิง และร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้รูปแบบโครงการแก้มลิง
ทั้งนี้สำหรับโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นมีทั้งการทำพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทางด้านเหนือน้ำ การขุดลอกลำน้ำ รวมทั้งโครงการแก้มลิง ส่วนการขยายลำน้ำปิงจำนวน 7 จุดตามโครงการเดิมนั้นจะต้องดำเนินการต่อไป นอกจากนั้นจะต้องดำเนินการในจุดอื่นเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเห็นว่า การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องทำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติและต่อเนื่องกับพื้นที่จังหวัดอื่น ส่วนเขตแม่น้ำปิงนั้นที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องกำหนดเขตให้ชัดเจนโดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เพื่อเอกชนเจ้าของที่ดินชายน้ำจะได้แบ่งแยกได้ และทางราชการจะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
 
15 มกราคม 2550 , 16:11 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่