ชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินของเกษตรกรภาคเหนือที่เชียงใหม่

  
    สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือยื่นหนังสือผ่านจังหวัดเชียงใหม่ให้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินและการถือครองที่ดินของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรจากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือจำนวน 30 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 และนายกรัฐมนตรี ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับแทน
สำหรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมประกอบด้วย ขอให้ชะลอการบังคับขายที่ดินของเกษตรกรที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน ขอให้โอนหนี้ของเกษตรกรจาก 9 ธนาคารมาไว้ด้วยกัน และขอให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรที่หมดอายุลงด้วย นอกจากนี้ กลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้าเจรจากับรัฐบาลร่วมกับเกษตรกรจากภาคอื่นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งหากยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็จะจัดการชุมนุมเรียกร้องตามความเหมาะสมต่อไป
 
15 มกราคม 2550 , 16:27 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่