ศูนย์อาหารการบินไทยมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินแก่ผู้โชคดีในรายการเทศกาลอาหารอร่อยในงานพืชสวนโลก

  
    ศูนย์อาหารการบินไทยมอบรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบิน 3 รางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมรายการเทศกาลอาหารอร่อยในงานพืชสวนโลก
นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกกล่าวว่า ตามที่งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้จัดเทศกาลอาหารอร่อยขึ้น ระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของศูนย์อาหารภายในงานทั้ง 3 ศูนย์คือ ศูนย์อาหาร 1 Thai Pavilion โดยการบินไทย ศูนย์อาหาร 2 Singha Food Hall โดยบุญรอดบริเวอรี่ ศูนย์อาหาร 3 ลำแต๊แต๊ โดยไทยเบฟเวออเรจ รวมทั้งศูนย์อาหารเส้น Noodle Pavilion โดย OISHI และภัตตาคารริมน้ำ TO-SIT โดยบุญรอดบริเวอรี่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของการจัดงาน และแต่ละศูนย์ได้จัดเมนูรวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษแก่ผู้มาเที่ยวงานได้เลือกอย่างจุใจ ซึ่งก็เป็นที่พอใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
และสำหรับการจัดรายการพิเศษของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ที่ศูนย์อาหารการบินไทย คือการแจกรางวัลตั๋วเครื่องบิน 3 รางวัลแก่ผู้ที่เข้าไปใช้บริการ โดยเพียงแต่ซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่มในใบเสร็จรับเงินใบเดียวกัน และเขียนชื่อที่อยู่ส่งหลังใบเสร็จส่งกล่องชิงโชคที่จัดไว้ ทั้งนี้ตัวแทนการบินไทยและบริษัทจัดงานได้ทำการจับรางวัลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550
ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้ง 3 คนได้แก่ รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จำนวน 2 ใบ คือคุณจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ จากกรุงเทพฯ รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จำนวน 2 ใบคือ คุณอรัญญา ศิลพรกรกุล จากจังหวัดลำปาง และรางวัลที่ 3 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ จำนวน 2 ใบ คือคุณนนทิวรรธร์ อักโขพันธ์ จากจังหวัดนนทบุรี
 
16 มกราคม 2550 , 11:38 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่