เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ “ลูกค่างห้าสี”

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนเที่ยวชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ “ลูกค่างห้าสี” พร้อมทัศนศึกษาดูสัตว์หายาก สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าสงวน
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเป็นลูกค่างห้าสี จำนวน 1 ตัว เพศเมีย เกิดจาก “พ่อกินเจ” วัย 7 ปี และ “แม่หงอก” วัย 8 ปี ซึ่งเป็นค่างห้าสีที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับกวางผา ระหว่างสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้ลูกค่างห้าสีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติจากแม่หงอกอยู่ในส่วนจัดแสดงค่างห้าสี ทางออกโซนจากัวร์เทรล ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสมาชิกค่างห้าสีทั้งหมด จำนวน 7 ตัว
สำหรับค่างห้าสี (Pygathrix nemaeus) ได้ชื่อว่าเป็นค่างที่มีความสวยที่สุดในโลก และเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม มีสีสันต่างๆ 5 สี ตามชื่อตัว และหัวมีสีเทา แต่ตรงหน้าผากมีสีดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าสีเหลือง หน้าแข้งสีแดง มีความยาวลำตัวและหางรวมกัน 53 – 63 เซนติเมตร ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียราวสองเท่า และมีขนเป็นพู่ที่เอวทั้งสองข้าง การสืบพันธุ์ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 196 วัน หรือ 7 เดือนครึ่ง ออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยลูกค่างจะมีสีทอง อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ราว 4 - 5 ตัว พบในพรมแดนระหว่างประเทศลาวและเวียดนาม อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นลึก และป่าที่ราบสูง ที่มีความสูง 200 - 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล อาหารหลัก ได้แก่ ดอกไม้ ยอดอ่อนของใบไม้ แมลง รวมทั้งผลไม้บางชนิด
ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ตัวน้อย “ลูกค่างห้าสี” ได้ที่ ส่วนแสดงค่างห้าสี ทางออกส่วนแสดงสัตว์จากัวร์เทรล พร้อมด้วยสัตว์หายาก สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าสงวนในส่วนแสดงภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000
 
19 กรกฎาคม 2560 , 14:52 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย