เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า

  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นางสาวสายฝน ฉันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรม เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า การแสดงชุด“เยาวชนรักษ์แม่ข่า” โดยนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย นิทรรศการของ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ตลอดจนกิจกรรมปลูกต้นหมาก 200 ต้น และต้นลาน 30 ต้น เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแม่ข่าให้ร่มรื่นสวยงาม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่บริเวณริมคลองแม่ข่า สะพานศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5311-2725-6
 
20 กรกฎาคม 2560 , 19:34 น. , อ่าน 152  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี