เชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค หวังลดความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสกสรร ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามมิชลิน จำกัด และนายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมเป็นสักขีพยาน เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการเสียชีวิตจากท้องถนนของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย โดยมีอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด เฉลี่ยประมาณปีละ 5,500 ราย ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกรมขนส่งทางบกล่าสุดระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ร้อยละ 86 ไม่สวมหมวกนิรภัย และพบว่าร้อยละ 70 ของผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นคนในชุมชนและหมู่บ้านตามถนนสายรองต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ปีละกว่า 700 ราย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการสวมหมวกนิรภัยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด โดยหวังว่าจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน ในการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยและลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้านนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวย้ำเตือนผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในระยะใกล้หรือไกล เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 2,000 ใบ และกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อคของประชาชน หวังสร้างความตระหนักเชิงสัญลักษณ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะส่งผลดีต่อการลดความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย
 
21 กรกฎาคม 2560 , 18:20 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี