ธปท. เตรียมออกธนบัตรที่ระลึก "ร.9" เปิดแลกพร้อมกันทั่วประเทศ 20 ก.ย.นี้

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกธนบัตรที่ระลึก 5 ชนิดราคา เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มออกใช้หมุนเวียนทั่วไป พร้อมกันทั้งประเทศ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 นี้ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมออกธนบัตรที่ระลึก 5 ชนิดราคา เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยธนบัตรที่ระลึกชุดพิเศษ ได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ ซึ่งธนบัตรชุดดังกล่าว จะใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยจัดพิมพ์ทั้งหมด 5 ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคา 20 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ชนิดราคา 50 บาท แสดงภาพเรื่องราวเมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ชนิดราคา 100 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดาร ชนิดราคา 500 บาท แสดงภาพเรื่องราวพระปรีชาสามารถที่สะท้อนผ่านโครงการพระราชดาริในด้านต่างๆ และชนิดราคา 1000 บาท แสดงภาพเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาล ที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตาม สำหรับการกระจายธนบัตรชุดใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อใช้หมุนเวียนนั้น จะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน โดยประชาชนสามารถแลกธนบัตรทุกชนิดราคา ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081 882 4376 หรือ 0 5393 1076
 
21 กรกฎาคม 2560 , 18:22 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี