เชียงใหม่ จัดกิจกรรมดอยสวยด้วยพฤกษา ปลูกต้นไม้สองข้างทางตลอดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมดอยสวยด้วยพฤกษา โดยนำต้นไม้กว่า 750 ต้น ปลูกบริเวณสองข้างทาง ตลอดเส้นทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ที่ วังบัวบาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดอยสวยด้วยพฤกษา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กองบิน 41 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบันและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน จัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ให้เป็นผืนป่าที่มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างความหลากหลายด้านพฤกษานานาพรรณ ตลอดจนสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความประทับใจในทัศนียภาพให้แก่ผู้มาเยือนได้ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่าของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้ ได้มีการนำพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นทองกวาว ตะเคียนทอง เพกา เสลา อินทนินท์ นางพญาเสือโคร่ง และพันธุ์ไม้อื่นๆกว่า 15 ชนิด มาปลูกบริเวณสองข้างทาง ตลอดเส้นทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมกว่า 750 ต้น และจัดให้มีการติดตามดูแลรักษาต้นไม้ที่นำมาปลูกอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีความเขียวชะอุ่ม ผลิดอกที่สวยงามตามฤดูกาลต่อไป
 
23 กรกฎาคม 2560 , 17:16 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี