ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยของสองอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

  
    ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยของอำเภอสารภี และอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาลำไย พร้อมขอให้ผู้ประกอบการ และพ่อค้าคนกลาง รับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม
ที่หน้าอาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากอำเภอสารภีและอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือ โดยเกษตรกรชาวสวนลำไยระบุว่า ขณะนี้ประสบปัญหาขาดทุนทุกราย และมีแนวโน้มที่กลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย จะกดราคาผลผลิตลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเกษตรกรมีข้อเรียกร้องขอให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญผู้ประกอบการลำไยอบแห้งทุกรายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย มาปรึกษาหารือและทำข้อตกลงราคารับซื้อลำไยอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรจนเกินไป โดยชาวสวนร้องขอราคาลำไยเกรด AA อยู่ที่ 20 บาทขึ้นไป เกรด A ราคา 15 บาทขึ้นไป เกรด B ราคา 10 บาทขึ้นไป และเกรด C ราคา 3 บาทขึ้นไป ตลอดจนขอให้ช่วยหาตลาดรับซื้อลำไยทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรอย่างทั่วถึง
ทางด้าน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกลำไยจากอำเภอสารภีและอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปรึกษาหารือพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้รายงานสถานการณ์ลำไยในขณะนี้ว่า ราคาลำไยรูดร่วงและมัดกำ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากตลาดปลายทางประเทศจีนไม่คล่องตัว และตลาดอินโดนีเซียยังไม่เปิดให้มีการนำเข้าลำไย รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงานอบแห้งลำไยยังเปิดรับซื้อผลผลิตไม่มากนัก และเกษตรกรนิยมจำหน่ายลำไยในลักษณะรูดร่วงมากกว่าสดช่อ เนื่องจากใช้แรงงานและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วางแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาลำไยไว้เบื้องต้นแล้ว โดยเตรียมจัดทำโครงการกระจายลำไยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมออกประกาศรับสมัครผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย และยังเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอยู่ พร้อมทั้งได้ส่งจดหมายไปยังหัวหน้าส่วนราชการในทุกกระทรวง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตลำไย เพื่อให้ลำไยสดสามารถกระจายไปยังทั่วประเทศให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ช่วยประสานงานกับประเทศจีน เพื่อช่วยรับซื้อลำไยสดจากประเทศไทย และต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานในการส่งออกที่มีคุณภาพ เพื่อเร่งระบายลำไยออกให้เร็วที่สุด
 
24 กรกฎาคม 2560 , 17:12 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด